styret

.....

Styret:

Leder og kasserer: Kristian Sundtoft tlf 913 41 237
epost: kristian.sundtoft@gmail.com

Nestleder og sekretær: Randi Rosenberg Hall tlf 37 27 11 08
epost: randirosenberghall@gmail.com

Styremedlem: Terje Ellefsen tlf 907 26 248
Styremedlem: Anne-Marie Voje Steen
Styremedlem: John Gustav Johansen tlf 952 48 264
epost: gus-joh@online.no
Styremedlem: Kristen Edvard Skaar tlf 37 32 22 02

Varamedlem:

Alvhild Gulbrandson tlf 992 32 328

Redaktør årsskrift: Terje Ellefsen tlf 907 26 248