spørsmål & svar

.....

Spørsmål: Hvordan finner jeg ut noe om slekten min?

Svar: På internett kan du utforske denne internettsiden


Spørsmål: Hvor finner jeg automatisk fredede kulturminner (fornminner)?

Svar: På det økonomiske kartverket (ØK) er fornminner merket med "R". En registreringsrapport over Aust-Agders fornminner befinner seg på biblioteket (ISBN 82-7181-085-5).


Spørsmål: Finnes det en registrering av eldre bygninger i Lillesand?

Svar: Ja, registreringen er tilgjengelig ved henvendelse kommunetorget. (SEFRAK-dokumentet). Publikasjonen "Byvandring i Lillesand" utgitt av Lillesand kommune kan anbefales.


Spørsmål: Har historielaget bildearkiv?

Svar: Nei, ikke eget bildearkiv. Kontakt Aust-Agder Arkivet.


Spørsmål: Hvor finner jeg historielagets klipp-arkiv/magasiner?

Svar: På biblioteket.


Spørsmål: Hvor finner jeg kirkebøkene?

Svar: Statsarkivet i Kristiansand, Aust-Agder Arkivet i Arendal. Biblioteket er behjelpelig med å låne inn mikrofilmer. Dessuten foreligger en del av kirkebøkene for Lillesand i avskrift. På internett kan du utforske denne internettsiden


Spørsmål: Jeg har en gammel bibel. Hvordan bør jeg oppbevare den?

Svar: Først og fremst tørt og mørkt. For nærmere info henvises til Statsarkivet i Kristiansand der det kan gis råd i begrenset omfang.


Spørsmål: Hvor kan jeg få opplysninger om Kristian Lofthus?

Svar: Se vårt årsskrift nr. 5 (1996 - 97)
Seminarrapporten "Kristian Lofthus og hans tid" Red. Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra.
På biblioteket.


Spørsmål: Finnes det en samlet arkivliste for historielaget?

Svar: Ja, du kan lese lista her.


Spørsmål: Finnes det ei egen liste over Ludvig Juell Larsens utklippsarkiv?

Svar: Ja, du kan lese lista her. Utklippsarkivet er historielagets arkiv nr 14 (XIV) og er oppbevart og tilgjengelig i Lillesand Folkebibliotek.


Spørsmål: Finnes det arkivliste for K. Kr. Olsens samlinger?

Svar: Ja, henvend deg fjernarkivet, kommunetorget.