publikasjoner

.....

Til salgs i Lillesand ved følgende steder:

  • Begge Vivo-bokhandlerne
  • Lillesands Sparebank
  • Museumsbutikken (i sesongen)
  • Kontakt styret i historielaget

Årsskriftene
"Det var en gang"
fra 1987 - 2015

Arkivliste alle nr.
Oversikt hvert nr.

Lillesandskalenderen for 2015
kr 120
Tidligere kalendere
kr 10

"E seiår de bare!" Lillesandsdialekten i ord og uttrykk. Inn-samla og tilrettelagt av Bergliot Øie Johansen. Ill: William S. Rudi og forfatter. kr 150

"Historier rundt Selmers kaffebord - sjøfolk forteller"
Av Per Gustav Lindeberg
Ill: Trygve Lindeberg
kr 150
se *)

"Selmer fra Ågerøya"
Av Per Gustav Lindeberg
Ill: Trygve Lindeberg
kr 150
se *)

Vestlandske Hovedvei. Strekningen Kaldvell-Dolholt
kr 20

Lillesand i eldre tid
Av A. Ager-Hanssen
kr 100

*) Utsolgt hos styret. Prøv de andre utsalgsstedene!

Se også historielagets arkiv