aktiviteter

.....

Til våre historieinteresserte medlemmer: Lillesands historie bind II av gårds- og slektshistorien for Høvåg er nå til salgs.


Årsskrift 2014-2015 er nå i handelen! Et utvidet årsskrift i forbindelse med grunnlovens 200-års markering. Lillesandspostens omtale ser du her. Se innholdslisten.


Tur til kystfortet på Justøya, søndag 5. oktober. Se vår facebookside!


Historielagets kalender for året 2015 er i salg nå. Se omtale.


I samarbeid med andre lag og organisasjoner, arrangerte historielaget et møte med forfatteren Jon Michelet. Tema: "Mellom tro og tvil" og "Krigsseilerne". Se annonse.


Hjemmesiden har nå opprettet en egen side med oversikt over diverse aktuelle artikler. Du finner den her (eller gå via "artikler" i hovedmenyen).


Årsskriftet som utgis av historielaget har nå fått ny redaktør. Les Anne Marta Svendsens artikkel i Lillesands-Posten.


En bredt sammensatt komite er i gang med planleggingen av arrangementer i forbindelse med grunnlovsjubileet. Historielaget, museet, kommunen og privatpersoner forbereder 200-års feiringen. Se Lillesands-Postens artikkel.


Historielaget har tilbakelagt sitt 75. år. Det var i mars 1938 Vestre Moland og Lillesand historielag formelt ble stiftet. Les Lillesands-Postens fyldige orientering. Du kan også lese Berit Eide Johnsens resumé fra 1988.


Høstens store arrangement: Søndag 15. sept i Lillesand Rådhus. Temamøte for å markere kulturminnedagen 2013. Det inngår også som en del av Stemmerettsjubileet på Agder. Program:
-Foredrag v/Roger Tronstad fra statsarkivet i Kr.sand: "Kvinner i bresjen".
-Foredrag v/Alvhild Gulbrandson og Randi Rosenberg Hall: "Elise Tvede Wærenskiold - en pioner".
-Musikkinnslag ved LinnErlene ledet av Guri Linn.
Servering av fiskesuppe, kaffe og kake. Inngang kr 100. Arr.: Agder Historielag, V. Moland og Lillesand Historielag, Lillesand kommune og Lillesand By- og Sjøfartsmuseum.


Mandag 24. juni 2013 ble det arrangert vellykket guidet tur med Kystlagets "Havørn" i Kaldvellfjorden. Guide og forteller var Tom Svennevig. Avreisen var fra Dypvannskaia, her kan du se bilde.


Historielaget holdt sitt årsmøte torsdag 21. mars 2013 på Lillesand Folkebibliotek. Leder av Agder Historielag og Landslaget for Lokalhistorie, Beint Foss, orienterte om lokalhistoriske tema, bl.a. historien om kvinnenes stemmerett. Les Anne Marta Svendsens omtale i Lillesandsposten. Du kan også se forhåndsomtalen i samme avis.


50-års jubileet for kommunesammenslåingen ble behørig markert høsten 2012 med historielagets leder som en aktiv planlegger og deltaker.


Lillesandskalenderen er klar! I 25 år har Vestre Moland og Lillesand Historielag gitt ut Lillesandskalenderen med historiske bilder fra lokalmiljøet. Nå er 2013-utgaven klar. Utsalgssteder: Bok og Media, Lillesands Sparebank og museumsbutikken.


Søndag 2. september: Tur til Kaldvellfjorden med M/S Østerøy. Tom Svennevig, forfatter av boka "Vannveien var landeveien. Historien om Kaldvellfjorden" forteller om den spennende historien til begge sider av fjorden. (Historielaget støttet utgivelsen av dette verdifulle lokalhistoriske prosjektet). Turen er et samarbeid mellom Eide Sognelag, Vestre Moland og Lillesand Historielag og Kystlaget Terje Viken i Grimstad.


Under LillesandsDa'ene 2012 arrangerte historielaget "Vandring på Gravhaugene" v/ fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar. Se også øvrig program for festivaldagene.


Onsdag 14. mars 2012: I forbindelse med årsmøtet ble det invitert til åpent møte med fokus på tradisjoner og navneregler. Det var Finn Isaksen, senioringeniør og navneansvarlig i Statens Kartverk i Vestfold, Telemark og Agderfylkene som holdt foredrag med tittelen "Stedsnavn, - hvordan forene historisk forankring, lokalt engasjement og regelverk?". Lillesandspostens artikkel.


Lillesandskalenderen 2012 er nå i salg, pris kr 120. Utsalgssteder: Bok og Media, Lillesands Sparebank og museumsbutikken. En ypperlig julepresang!


Det foreslås å sette opp historiske informasjonstavler på sentrale steder i Lillesand sentrum. Les mer!


Historielagets artikler i årsskriftet "Det var en gang" er nå katalogisert. Det er John Gustav Johansen som har utarbeidet oversikten.


Kulturminnedagen 2011 ble markert på Skauerøya, søndag 11. september. Tema: "Skjulte skatter - spor i landskapet". Det var vandring med orientering om kulturlandskapet, flora, fauna og kulturminner på den vakre øya. Arrangører: Vestre Moland og Lillesand historielag, Blindleia kystlag, Lions Club, Lillesand by- og sjøfartsmuséum og Lillesand kommune/kultur og fritid.


Lillesand-Flaksvandsbanen er 115 år! Det var stort jubileumsarrangement i Modalen, tirsdag 28. juni 2011. Arrangør: Birkenes Historielag sammen med Vestre Moland og Lillesand Historielag. Les en fyldig dokumentasjon med historiske data. Lillesandspostens forhåndsomtale kan du lese her.


Årsmøte 2011 ble holdt på Eldresenteret onsdag 9. mars. Det var foredrag av Frans-Arne Stylegar - fylkeskonservator i Vest-Agder: "Møglestu: Fra Høvdinggård til bydel". Hva skjer på Møglestu og hva har skjedd? Her kan du lese Lillesandspostens helsides artikkel etter møtet, og forhåndsomtalen. Referat fra de vanlige årsmøtesakene finner du her.


"Det var en gang" - årsskrift 2010-2011 er ferdig fra trykkeriet! Løp og kjøp! Her kan du lese Lillesandspostens fyldige omtale i forbindelse med utgivelsen. Forslag til julegaver finner du i denne annonsen.


Lillesandskalenderen 2011 er nå i salg, pris kr 120. Utsalgssteder: Bok og Media, Lillesands Sparebank og museumsbutikken. En ypperlig julepresang!


Av aktuelle lokale saker kan nevnes at historielaget v/ leder og andre i styret deltok i høst på et kommunalt tillyst møte på Møglestu. Fokus var å gjøre den tidligere husmorskolen om til en stiftelse. Leder meldte interesse for at historielaget skal være med videre i dette arbeidet.


I forbindelse med "Kulturnatta" i Lillesand 22. oktober, var John Gustav Johansen på plass i Biblioteket for å drive veiledning i slektsforskning.


Historielaget hadde en finger med i spillet da Kulturminnedagen ble arrangert 13. september. Etter et interessant foredrag i museet av Berit Eide Johnsen gikk turen til Saltholmen med skuta Havørn.


Søndag 6. juni 2010 var det tur til Håbeslandsheia. Tema: Gammelt og nytt i artig blanding. Besøk på Øvre Holte med bryggerhus og tårnhus. På Bakken så vi renovert seterhus og nytt verksted. Visning av en digital fortelling om renoveringsprosessen. Jonasplassen ble siste stopp på turen.


Årsmøte 2010 fant sted i Eldresenteret 18. mars. Det var kåseri av Harald Tallaksen i Statens Vegvesen "Veger som kulturminner" - en reise gjennom 1000 års veghistorie. Dessuten ble det orientert om lokalhistorieprosjektet og til slutt vanlige årsmøtesaker. Lillesandspostens artikkel kan du se her. Se også styrets sammensetning.


Historielaget engasjerer seg i kulturskatten "gamle Møglestu". Laget vil være med å hindre at eiendommen blir solgt av Lillesand Kommune. Huset har potensial til å bli en kulturell storstue (Fævennen 27. nov 2009)


Bli bedre kjent med kommunen du bor i! Historielaget arrangerte en vellykket tur til Ulvøysund søndag 30. august 2009.


Historielaget har 2010 kalenderen klar med historiske Lillesand-bilder. Den er til salgs i museumsbutikken, Bok & Media og i Lillesands Sparebank.


Markeringen av Hamsun-jubileet i Lillesand finner sted 19. - 21. juni, under LillesandsDa'ene, samt fredag 28. august. Programmet er rikholdig og spennende! Hamsun-dagene i Lillesand arrangeres av historielaget og Lillesand kommune i samarbeid med LillesandsDa'ene. Du kan også lese om andre Hamsun-markeringer ellers i landet.


På initiativ av Vestre Moland og Lillesand historielag v/styremedlem Kari Michelsen ble den kjente språkmann, professor Finn-Erik Vinje invitert til å skrive en artikkel om dialektene i Lillesand og byens nærmeste omkrets. (se avisomtale) Han tok imot utfordringen i den grad at han foretok en studiereise hit og intervjuet bl.a. elever ved Møglestu videregående skole. Vinje er fornøyd med resultatene og historielaget ser frem til artikkelen om dialektene i vårt nærområde - som vil komme i neste utgave av årsskriftet.


Årsmøtet 2009 fant sted tirsdag 24. mars i Eldresenteret. Terje Sødal holdt foredrag: "Til Skræk og Exempel - kriminalitet og dødsstraff i Lillesand og Agder-fylkene på 1600-tallet". Lillesandspostens omtale. Det nye styret.


2009: Historielaget har tatt initiativ til å markere Knut Hamsun-jubileet i Lillesand. En komité arbeider med jubileumsprogrammet.


Tirsdag 25. november arrangerte historielaget åpent møte. Førstelektor ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, Anne Hege Simonsen, holdt foredraget "Verden sett fra Lillesand - Lillesands-Postens utenriksdekning 1880 - 1930". Her kan du lese forhåndsomtalen. Les mer om foredraget på avisens egen nettside.


Årsmøtet 2008 fant sted i Eldresenteret (Middelskolen) onsdag 26. mars. Det ble invitert til åpent møte i forkant av årsmøtet. Professor Halvard Bjørkvik kåserte om emnet "Ein rettssak frå 1616 fortel historie". Lillesandspostens omtale.


Historielagets årsskrift nr 11 er nå klart. "Det var en gang" 2008-2009 er en spennende historiebok med bidrag fra lokale skribenter. Se presentasjon av boka i Lillesandsposten og Fædrelandsvennen.


Januar 2008: Plastfrie leker kan du se i Lillesand bibliotek for tiden! I en monter har Lillesand By- og sjøfartsmuseum i samarbeid med historielaget laget en liten utstilling av diverse barneleker fra en svunnen tid. Les Fædrelandsvennens artikkel.


Styret arbeider for tiden med neste nr av Årsskrift nr 11. Vi håper å ha det ferdig til årsmøtet i mars 2008. Redaktør er Kari Michelsen.
Vi arbeider også med å få utgitt en bok med ord og uttrykk fra Lillesand. Det er Bergliot Øye Johansen som har samlet dem inn.


Årsmøtet ble holdt onsdag 28. mars 2007 på Lillesand folkebibliotek. Les referatet! Ved det åpne møtet etterpå var Sturla Ertzeid invitert til å kåsere over emnet "På skolebenken for 150 år siden". Du kan se valgresultatet og det nye styre her.


Historielagets medlemmer og andre interesserte ble invitert til omvisning ved Kystfortet på Justøy, søndag 24. september.


Historielaget er kritisk til menighetens planer om å bygge nytt menighetssenter på kirkebakken foran Lillesand kirke. Les mer!


Årsskrift nr 10 (2006-2007) er nå i handelen. Det er like innholdsrikt som de foregående. Her kan du se innholdsfortegnelsen, og liste over utsalgssteder.


Årsmøtet ble holdt onsdag 29. mars 2006 på Lillesand folkebibliotek. Lillesands-Postens referat fra valget kan du lese her. Eller du kan gå direkte til siden hvor styret er presentert. Etter valget var det åpent møte hvor Professor Hans H. Grelland "filosoferte" over "Hva er et menneske? - Hamsun og hans litterære skikkelser".


Historielagets æresmedlem og formann gjennom 12 år Astrid Jaksholt Økland gikk bort 5. januar 2006, 53 år gammel. Vi lyser fred over hennes minne.


Grimenes skole er 100 år! Anders Auen Grimnes, leder av historielaget, inviterte søndag 2. oktober 2005 til skolehistorisk samling på Grimenes der skolehuset nå er 100 år. Tema: "Tidligere elever blar i minneboka". Les mer!


Mangeårig formann og bærende kraft i Vestre Moland og Lillesand Historielag, Astrid Jaksholt Økland, ble på ekstraordinært årsmøte onsdag 29. juni 2005 utnevnt til lagets 4. æresmedlem. Vi gratulerer hjerteligst! Her kan du lese begrunnelsen for utnevnelsen.


Årets nasjonale kulturminnedag 11. sept. 2005, har temaet "Fra slegge til mus" - forandringens hundreår 1905 - 2005. Alle lag, foreninger, kommuner og kulturinstitusjoner inviteres til å være med å markere dagen for å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.


Historielaget hadde sitt årsmøte onsdag 16. mars. Helge Røed holdt foredraget "Jørgen Løvland og 1905".


I forbindelse med 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen med Sverige i 1905 har Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS) laget en vandreutstilling som de ønsker å tilby museer, historielag, kommuner og videregående skoler. Utstillingen er blitt vist i Lillesand tidligere i sommer, og vi venter den tilbake i annekset den 14. oktober 2005 for en ukes visning.


Historielagets aktiviteter favner bredt. Nedenfor finner du noe av det vi har vært opptatt av.


Innsamling av kildemateriale / formidling videre til eventuelle institusjoner som bedre er egnet til å oppbevare materiale.


Prøve å svare på spørsmål først og fremst vedr. lokalhistorie – henvise til institusjon som kan svare. Se spørsmål & svar


Uttalelser om navnevalg, f.eks. gate / vei adresse.


Reguleringsplaner som angår / involverer kulturminner


Komité for jubiléer f.eks. Vestre Moland kirkes 800 års jubiléum, Lofthusjubiléet, Frigjøringsjubiléet, Lillesand – Flaksvatnsbanen 100 år siden åpning.


Utstillinger alene og i samarbeid. Utstilling Lillesand – Flaksvatnsbanen ved sogneskifte – gave til kommunen.


Arrangementer i forb. m. Kulturminnedagen.


Kåseri / foredrag / vandringer.


Årsmøte – det eneste faste årvisse. Holdes i løpet av mars måned. Alltid åpent møte etterpå med foredragsholdere på et høyt nivå – med lokalhistorisk relaterte emner. (se eksempel fra tidligere årsmøte)


Utgivelser: Lillesandskalenderen hvert år, årsskrift hvert annet år.
Medutgiver: Stedsnavnssamling og "Vestlandske hovedvei".
Bidragsytere til publikasjoner.


Faksimileutg. av A. Ager-Hanssen ”Lillesand i eldre tid”.


Sørlandsk fortellerkunst – en del av lokal- og kulturhistorien – utgitt to bøker: ”Selmer fra Ågerøya” (les avisomtale) og ”Historier rundt Selmers kaffebord” (les avisomtale) av P. G. Lindeberg.


Var med å utarbeide museumsplanen for Lillesand.


Rev. i den utvidede Kulturvern- og museumsplan for Lillesand.


Utstillinger:
Hverdagsliv i Lillesand 1940 – 45 (1990)
Lillesand under okkupasjonen (1995)
Fotoutstilling, bilder fra Lillesand ((198?)
Sofaputeutstilling
Lillesand kirke 100 år (1989)
"De tre store dagene – bryllup – dåp – konfirmasjon” (2000)
Lillesand i 100 (Sørlandet i 100) (2002)
"Tilbakeblikk” fotoutstilling (2004)


I samarbeid med andre:
"Fra gravhaug til kirkegård” med Fortidsminneforeningen
"Ballastplanter” med Hagelaget.
"Poststeder i Lillesand” med Lillesand frimerke- og myntklubb.
"Festmatiné” frigjøringsjubiléet – div. organisasjoner.
Gammelliturgisk gudstjeneste med menigheten.
Kirkevandringer med menigheten.
Kirkegårdsvandring med Vestre Moland kirkering.
Kåserier, samtaleprogram med Radio L.
Utstillinger – By- og Sjøfartsmuséet.
Utstillinger – venneforeningen for muséet.
Kulturminnedagen: kommunen – biblioteket – muséet – venneforeningen Høvåg Muséums- og historielag.
Kommunen: Kulturminnestafetten – jubileer.


Skolene:
Hjelpe elever med prosjektoppgaver.
Hjelpe skolen med omvisninger, besøk i timene.