publikasjoner | årsskrift | 2014-15

.....

  • "Den ukjente kinesiske Daae-samlingen på Kaldvell" av Marianne Denstad og Anne Sophie Høegh-Omdal
  • "Radio L 25 år: 1989-2014" av Dag Ellefsen
  • "Hvor ble minene av?" Den ukjente historien om minebarrieren rundt kystfortet på Justøya og mineoppryddingsarbeidet, 1943-2013. Av Simen Zernichow
  • "Hans Jacob Grøgaard" Prest, pedagog og politiker. Av Berit Eide Johnsen
  • "The Grogards in gray" Tre lillesandsgutter i den amerikanske borgerkrigen. Av Alen Maglic og Terje Ellefsen
  • "Lillesandsfest i Oslo" av Alvhild Gulbrandson

    Forfatterne. Styret valgt i året 2014. Annonser.
    Redaktør for årsskrift: Terje Ellefsen. Kalender: Terje Ellefsen (red), Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen.

tilbake til årsskriftene