publikasjoner | årsskrift | 2008-09

.....

 • Vestre Moland, Høvåg og Birkenes for 360 år sidan - eit lite utsnitt av historia. Av Halvard Bjørkvik
 • Minnebøker. Av Kari Michelsen
 • "Dueflagg". Fra museets samlinger. Av Alvhild Gulbrandson
 • Rosenberg på Sandsmyra - hus og folk. Av Kari Michelsen
 • Jacob Simonsen på Rosenberg intervjuet av "B. G." i Fædrelandsvennen 12. april 1947
 • Isvintrene under andre verdenskrig. Av Anne Marta Svendsen
 • "Grethe Nielsen paa hendes Søreiser". Av Bergliot Øie Johansen
 • Hustru, barn og søster om bord på seilskip. Av Alvhild Gulbrandson
 • Grisøya. Av John Gustav Johansen
 • Hissig håndgemeng på Grisøya i 1718. Av Bergliot Øie Johansen
 • Forfatterne


tilbake til årsskriftene