publikasjoner | årsskrift | 1996-97

.....

 • Initiativ blir tatt: Reis ham en Bauta. Utdrag fra Lillesands-Posten, div. utgaver 1908
 • Innbydelse til tegning av midler. Utdrag fra Lillesands-Posten, nov. 1913
 • Avduking av Lofthusbautaen. Ved John Gustav Johansen
 • Historien om Christian Jensen Lofthus. Ved Rolf Langstrøm
 • Hva og hvem opprøret retta seg imot. Ved John Gustav
 • Johansen
 • Om Bernt Anker og det rike borgerskapet. Ved John Gustav Johansen
 • Faudebroa ved Møglestu. Ved Bergliot Øie Johansen
 • Forsøket på fengsling av Kr. Lofthus 29. sept. 1786. Ved John Gustav Johansen
 • Kristian Lofthus blir arrestert. Ved John Gustav Johansen
 • Fangen paa Agershuus. Av Henrik Ibsen
 • Utdrag fra Jernbyrden II, en Saga om Fedrelandssinn. Av Gabriel Scott
 • Lofthus-visa. Av Hans Jenssøn Hagen
 • Utdrag fra ”Storegut”. Av Aasmund Olavson Vinje
 • Epitafium. Av justisråd Nils Schytte
 • Brev fra Kristian Lofthus 9. nov. 1789
 • Dommen over Kristian Lofthus og mennene hans. Ved John Gustav Johansen
 • Litt om noen av de domfelte. Ved John Gustav Johansen
 • Andre aktive i Lofthusrørsla. Ved John Gustav Johansen
 • Utdrag fra ”Almuestalsmanden Christian Lofthuus, samt almuesurolighederne i 1786 og 87”. Av Henrik Wergeland
 • ”Liigfærden”, omtalt av Kristen Stalleland og gjenfortalt av John Gustav Johansen
 • Aner og slekt til Kristian Lofthus. Ved John Gustav Johansen
 • Else Sofies slektninger i og omkring Lillesand. Ved John Gustav Johansen
 • Etterkommerne til Kristian og Else Sofie. Ved John Gustav Johansen
 • Jubileumsstevnet 1950. Ved John Gustav Johansen
 • Lillesand-Flaksvandsbanen 100 år. Ved Dag Ellefsen
 • Plakatserie om LFB, fra utstillinga i Modalen, m/ tillegg. Redigert utvalg, utarbeidet av John Gustav Johansen
 • Klebersteinsbruddene i Aust-Agder. Av Elizabeth Skjelsvik
 • Kilder og litteratur til artiklene om Kristian Lofthus

tilbake til årsskriftene