.....

Lokalhistorie er spennende! Vestre Moland og Lillesand Historielag håper du vil finne noe av interesse på disse sidene!

Laget har som formål å fremme interessen for kulturvern, slekts- og lokalhistorie. Det er viktig å samle og ta vare på det som kan fortelle om menneskers livsvilkår gjennom tidene.

Vår nære og fjerne historie er godt dokumentert i lagets årsskrift som har utkommet siden slutten av 1980-tallet. Erfaringer fra fortiden er nyttig å ha når en skal foreta valg som får betydning for fremtiden!

Vestre Moland og Lillesand Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag. Er du interessert i å vite mer om vårt lokallags historikk kan du lese mer her.

Nytt årsskrift "Det var en gang" i salg nå!

Husk historielagets kalender til jul!

Vår facebookside

leder:
Kristian Sundtoft


postadresse:
Postboks 11, 4791 Lillesand


kontonr. kontingent:
2850.63.25090


sist oppdatert:
05.12.2014